Folklore stippatroon

Welkom!
Stippatroon Folklore is hier voor jou om te maken

Tips bij dit patroon

  • Gebruik kleuren die al op je voorwerp voorkomen (tips hierover in het boekje)
  • Houd je voorwerp in de hand
  • Stip rustig
  • Draai je voorwerp regelmatig rond (zie ook de video)